Karadağ Bilgi Notu

 Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner YILDIZ'ın eşbaşkanlığında 27-29 Kasım 2014 tarihinde Podgorica'da, Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. dönem toplantısı'nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir. 

 Bahse konu ülke ile ticari ve Ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik iş birliği imkanları, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikilik ilişkilerde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer konular ile toplantı sonunda imzalanacak protokolde yer alması talep edilen hususarın en geç 17/11/2014 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gulsen.kocabas@tobb.org.tr. iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

17.11.2014