Kurumsal

Çarşamba Ticaret Borsası kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde; 30 yıllık tecrübe ve donanımıyla her sektörden tüccar, zahireci, fındık, buğday ve çeltik üreticileri, sanayici ve iş insanlarından oluşan 172 aktif üyeye sahip olan ÇTB’nin özel sektörün faydasını ve yerinde verilmesi gereken kararları ifade eden akılcı ve her anlamda ilerici görüş ve değerleri benimseyen yenilikçi kimliğini öne çıkaran bir çalışma düzeni ve kurumsal iletişim modeli benimsemektedir.

Bu iletişim modeli kapsamında yapılandırılan kurumsal kimlik, Borsamızın kendisini, görsel ve işitsel bir bütünlük içerisinde, kendinden emin, tutarlı bir tavırla sunmasını ve ifade etmesini sağlamaktadır. Borsamızın uyumlu tanıtım ve sunuşu kurumun amblem ve logo tasarımı noktasında bütüncül bir şekilde yer almaktadır ve kamuya açık her noktada geçerlidir. Borsaya dair gerçekleştirilecek tüm uygulamalardan önce, Kurumsal Kimliğin İdaresinde Sorumlu Birimimizden onay alınması gerekmektedir.

Bünyemizde yer verdiğimiz bu kurumsal rehber, Çarşamba Ticaret Borsası’nı her alanda temsil eden tüm özel grafik çalışmaları, görsel ve işitsel ögelerin kullanımıyla ilişki içerisindedir. Sunduğumuz Kurumsal Kimlik Rehberinde yer almayan, anlaşılmayan ya da danışılması gereken konularda Borsamız Kurumsal İletişim Birimine başvurulması gerekmektedir.