Kurumsal
KALİTE POLİTİKAMIZ

Çağdaş Borsacılık Anlayışı İçinde, Üreticilerimizin ve Üyelerimizin Mahsulünü Kıymetlendirmek,Üyelerin ve Hizmet Alanların, Beklenti ve İhtiyaçlarını Yasal Şartlar Çerçevesinde Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamak, Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmektir.

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin mesleki Etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak amacıyla Çarşamba Ticaret Borsası’nın istikrarlı büyümesi ve alanında uluslararası kimliğe ulaşması için sunacağı hizmet anlayışında “kalite”yi kılavuz edinmek ve kalite düzeyini gelişen teknoloji doğrultusunda arttırmaktır.

İLETİŞİM VE YAYIN POLİTİKASI

Çarşamba Ticaret Borsası’nın gündemindeki konuları, yürüttüğü tarımsal, ekonomik, kültürel, sosyal faaliyet ve projeleri, doğru bilgiler ışığında günümüz haberleşme araçları vasıtasıyla tanıtmak, üyelerimize, paydaşlarımıza ve hedef kitlelerimize faydalı ve yol gösterici doğru bilgiler aktararak bölgemizin, ülkemizin tarımsal ve ekonomik alanda gelişmesine katkıda bulunmaktır. Paydaşlarımıza söylemek istediklerimizi açık ve anlaşılır olarak özetlememizi ve mesajımızı nasıl ileteceğimizi şekillendirmemizi sağlayacak düzgün aşamalı bir süreç oluşturmaktadır.


MALİ POLİTİKASI

Çarşamba Ticaret Borsası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla Borsalara verilen görevleri yerine getirmek üzere 1991 yılında kurulmuştur.Çarşamba Ticaret Borsası 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, Tescil ücreti, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda zikredilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamaları mali politikasını oluşturmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

- İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek, Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak,

- Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek, Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak, Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül  uygulamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek, Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak, Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak, Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak, İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmektir.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Çarşamba Ticaret Borsası üyelerinin temenni , dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, bağlı bulunduğu yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak takip edildiği bir üye ilişkileri ve memnuniyeti sistemini taahhüt ederek , şeffaf ve hesap verilebilir ilkeleri doğrultusunda , çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmiştir. orisbet orisbet yeni giriş