Borsa

İŞ PLANI

 

İş Planı Tablosu (2020)KONU

Tahmini Maliyet

(TL)

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Sorumlu Kişi

İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler

Performans 1.1.1.1.

İstihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin kurumsal iletişim stratejisinin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu olarak görevlendirilmesi

-

Ocak

 

Aralık

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu,Meclis Kurulu

Performans 1.1.1.2

Çarşamba Ticaret Borsası paydaş veritabanının her yıl Borsa personeli tarafından güncellenmesi

-

Ocak

Mart

Halkla İlişkiler

TOBB Bilgi İşlem Md.

Performans 1.1.2.1

Ticaret Borsası faaliyet raporunun her yıl hazırlanarak web sitesinde yayınlanması, posta ile tüm üyelere ve paydaş veritabanında yer alan kişi ve kurumlara gönderilmesi

12.000

Ekim

Aralık

Halkla İlişkiler ve Basın Sorumlusu

Borsa Çalışanları

Performans 1.1.3.1

2020 yılında Borsa personelinin iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik en az 2 eğitim programının düzenlenmesi

15.000

Ocak

Aralık

Eğitim Sorumlusu

Borsa Çalışanları

Performans 1.1.4.1

Borsa web sitesinin 2020 yılında kullanıcı dostu bir tasarıma kavuşturulması ve plan dönemi boyunca gerekli güncellemelerin yapılması

25000

Mart

Mayıs

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Borsa Çalışanları

Performans 1.1.4.2

Borsa internet sitesinin hem Türkçe hem İngilizce sayfalarının içeriklerini akreditasyon ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl genişletilmesi ve güncellenmesi

500

Ocak

Aralık

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Borsa Çalışanları

Performans 1.1.5.1

İldeki diğer oda ve borsaların düzenleyeceği etkinliklere katılım sağlanması ve her yıl en az 1 adet ortak çalışma veya proje yürütülmesi

 

 

2.500

 

 

Ocak

 

 

Mart

 

 

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve Üyeler

Performans 1.2.1.1.

Personel iç yönergesinin kurumsal ihtiyaçlara göre geliştirilmesi

8.500

Ocak

Mart

Genel Sekreter

Ticaret Bakanlığı

Performans 1.2.2.1

Her yıl borsa çalışanları için performans değerlendirme raporlarının hazırlanması

-

Ekim

Aralık

Genel Sekreter,

Borsa Çalışanları

Yönetim Kurulu Başkanı

Performans 1.2.2.2

Performans yönetim sisteminde kurgulanacak ödül sistemine göre her yıl değerlendirme sonucunda başarılı olan personellere prim, hediye vb.mükafatlar verilmesi

2500

Ekim

Aralık

Yönetim Kurulu

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Başkanı

Performans 1.2.3.1

Her yıl performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda Borsa personeli eğitim ihtiyaç raporunun hazırlanması

-

Ekim

Aralık

Genel Sekreter

Borsa Çalışanları

Performans 1.2.3.2

Her personelin eğitim ihtiyaç raporunda belirlenen alanlarda eğitim alması

2000

Nisan

Haziran

Genel Sekreter

Borsa Çalışanları

Performans 1.2.4.1

Her yıl personel memnuniyeti anketi yapılarak sonuç raporunun Kalite Yönetim Sistemi YGG Toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmesi

-

Ekim

Aralık

Yönetim Temsilcisi,

Borsa Çalışanları

Yönetim Temsilcisi

Performans 1.2.4.2

Personelin motivasyonunu artırmak için sosyal etkinlik düzenlenmesi

1500

Nisan

Haziran

Genel Sekreter,

Akreditasyon Sorumlusu

Borsa Çalışanları

Performans 2.1.1.1

2.1.1.1. Her yıl üye memnuniyet ve ihtiyaç anketinin web sitesi, yüz yüze görüşme ve e-posta yoluyla düzenlenerek üyelerin ihtiyaç duydukları yeni hizmetlerin belirlenmesi

 

 

 

5000

 

 

 

Ocak

 

 

 

Aralık

 

 

Genel Sekreter

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Yönetim Kurulu

Performans 2.1.2.1

2021 yılı sonuna kadar ticari faaliyetlerin gerçekleştirileceği Borsa sitesinin kurulması için lobicilik faaliyetlerinin yapılması

 

 

 

1000

 

 

 

Temmuz

 

 

 

Eylül

 

Genel Sekreter,

Basın ve Halkla ilişkiler Sorumlusu

Yönetim Kurulu ve İlgili Paydaşlar

Performans 2.1.3.1

İhtiyaca göre belirlenecek alanlarda (zirai ürünler, sebze - meyve, toprak, bakliyat, tahıl vb. yönelik) hizmet verecek analiz laboratuarları ile anlaşmaları yapmak ve üyelerin hizmetine sunmak

 

-

 

Ocak

 

Mart

 

Genel Sekreter

Üyeler

Perfomans 2.1.4.1

Web sayfamızda gerekli revizyonları yaparak üyelere küresel çapta fındık piyasası rakamları ile ilgili bilgi vermeye başlamak

 

-

 

Mart

 

Mayıs

 

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu

Performans 2.1.6.1

Üyelerin çalışma alanları ile ilgili yeni çıkan veya değişlikliğe uğrayan mevzuat,kanun vb. hukuksal tüm değişikliklerin takip edilmesi ve üyelerin bilgilendirilmesi danışmanlık hizmetinin alınması ve üyelere de bu konuda destek olunmaya başlanması

 

-

 

Ocak

 

Aralık

 

Genel Sekreter

Üyeler

Performans 2.1.7.1

Söz konusu olan Tobb’nin bankanlarla yapılan anlaşmalarına dâhil olunması ve bu konuda üyelere düşük faizli kredi imkânı sağlanması

-

Nisan

Haziran

Genel Sekreter

Üyeler

Performans 2.2.1.1

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketinin her yıl web sitesi, yüz yüze görüşme ve e-posta yoluyla düzenlenerek sonuç raporu hazırlanması, sonuçlarının yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde duyurulması

 

 

 

-

 

 

 

Ekim

 

 

 

Aralık

 

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu,Yönetiim Temsilcisi

Üyeler

Performans 2.2.1.2

Anket sonucunda belirlenecek üye memnuniyet seviyesinin düşük olduğu hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi

-

Ekim

Aralık

Yönetim Temsilcisi

Üyeler

Performans 2.2.2.1

Üyelerin yılda en az bir adet ulusal ve bir adet uluslararası fuara ortak katılımının Borsa tarafından organize edilmesi

20000

Ekim

Aralık

Genel Sekreter

Üyeler

Performans 2.2.3.1

Her yıl yapılan fındık rekolte tahmin çalışmalarının sms, e-posta ve internet sitesi kullanılarak en kısa sürede üyelerin bilgilerine sunulması

2.000

Temmuz

Eylül

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Üyeler

Performans 2.2.3.2.

E-Tescil uygulamasına geçilerek üyelere daha kısa sürede,daha kaliteli tescil işlemi hizmeti sunulması

-

Temmuz

Aralık

Eğitim Sorumlusu

Üyeler

Performans 3.1.1.1

Her yıl düzenlenecek üye ihtiyaç analizi ile eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek bu konuda üyelere yönelik eğitim programları ve bilgilendirme

 

4000

 

Ocak

 

Mart

 

Eğitim Sorumlusu

Üyeler

Performans 3.1.2.1

Üyelerin Faaliyet alanı ile ilgili yasal düzenleme değişiklikleri veya güncel gelişmeler hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,

 

1000

 

Ocak

 

Aralık

 

Genel Sekreter

Üyeler ve Dış Paydaşlar

Performans 3.1.3.1.

Mali destek programlarının Borsa çalışanları tarafından düzenli olarak takip edilerek üyelere internet sitesi, e-posta ve yüz yüze görüşmeler ile bilgilendirme yapılması. Her Borsa personeline üyeler atanacak ve faaliyet bire bir icra edilecektir.

 

-

 

Ocak

 

Aralık

 

Akreditasyon Temsilcisi

Üyeler ve Dış Paydaşlar

Performans 3.1.3.2

Mali destek programlarına proje hazırlanması konusunda üyelere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi

 

2500

 

Ocak

 

Aralık

 

Eğitim Sorumlusu

Üyeler ve Dış Paydaşlar