İlan ve Duyuru
3 Mayıs 2024 Cuma 12:05

İlgi : Ticaret Bakanlığından 25.04.2024 tarihli elektronik posta

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından borsamıza iletilen ekte bir örneği sunulan ilgide kayıtlı elektronik posta ve eklerinde, AB ya da Türk firmaları tarafından01/01/2025 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talepedilen eşyaya ilişkin Ek-1'de sunulan liste için 7 Haziran 2024 tarihine kadar; Ek-2 ve Ek-3'te yer alanlistelerdeki eşya için halihazırda mevcut indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına dairtaleplerin ise 4 Mayıs 2024 tarihine kadar resmi yazı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesigerektiği bildirilmiştir.


BİLGİLERİNİZE SUNARIZ SAYGILARIMIZLA.