Borsa

Borsamız, üyeleri ile etkili iletişim kurmak adına yapılan ve yapılacak faaliyetleri planlamaya yönelik olarak iletişim planını oluşturmayı hedeflemiştir. Borsamız, iletişim stratejisini, hedef grupların belirlenmesi sonucu hedef grupların özelliklerini dikkate alarak oluşturmuştur. Bu gruplar kamuoyunun hangi değerlere sahip olduğu dikkate alınarak oluşturulmuştur.