Borsa
Stratejik Plan
Çok Kıymetli Üyelerimiz ve Paydaşlarımız,

5174 sayılı kanunun verdiği görev ve sorumlulukların bilincinde, üyelerimizin ortak ihtiyaçlarının karşılanması, ulusal ve uluslararası ticaret kapasitelerinin gelişmesi, serbest piyasa fiyatlarının oluşması için hizmet kalitemizi sürekli olarak artırmayı hedefliyoruz.
Bilgi ve hizmetlerin sürekliliği, geliştirilmesi ve belgelendirilmesi yoluyla ülkemizin gelişimine katkı sağlamak bizim varlık sebebimizdir.
Akredite olan Çarşamba Ticaret Borsası, hizmet kalitesini Avrupa standartlarında devam ettirmeyi, üyelerinin kalkınmasını, kurumun geleceğini ve çevre sorumluluklarını stratejik anlamda planlayarak, yapılan tüm eylemlerin sahip olduğu vizyona ulaşmasını sağlamayı hedeflemektedir.
Vizyonumuz; kurumumuzun, kurumsal yapısını sürekli iyileştirmek, Teknolojik cihazlarla donatılmış alt yapısı ve “gelişmiş borsa kompleksi ile hizmet kalitesini sürekli üst seviyede tutmak, bilgili, becerili personel yapısı ile hizmet çeşitliliğini ve hizmet kalitesini arttırma ve üyelerimizle birlikte bütünleştirip iş dünyasında şehrimize, bölgemize ve ülkemize yön vermektir.

2018/2021 stratejik planının, hem geleceğimizin şekillenmesinde, hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Süreci’nde önemli bir temel doküman olmasını amaçlamaktayız. Bu planın oluşmasında, fikirleri, görüşleri, önerileri ve yönlendirmeleri ile katkıda bulunan iç ve dış paydaşlarımıza ve bize büyük destek olan üyelerimize teşekkürü bir borç bilir, bu stratejik planın Borsa’mıza, ilçemize, bölgemize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını dilerim.

Kazım YILMAZ
Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı