besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
13 Haziran 2023 Salı 11:19

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza iletilen E-34221550-010.07.02.5812 sayılı 27.05.2023 tarihli Yeni KOBİ Tanımı konulu yazıda; 25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazetede Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler Yönetmeliğinin KOBİlerin Sınıflandırılması başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço tutarlarında değişikliğe gidildiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklik ile yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço tutarı Mikro işletmelerde 10 milyon TL, Küçük İşletmelerde 100 milyon TL ve Orta İşletmelerde ise 500 milyon TL'yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak nitelendirilmiştir. 

Bu vesileyle, Oda-Borsalarımızdan gelen talepler ve Birliğimizin girişimleriyle KOBİ tanımının 500 milyon TL'ye yükseltilmesi sağlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,