besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
18 Ocak 2024 Perşembe 13:05

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza iletilen E-34221550-045.99-688 sayılı, 18.01.2024 tarihli ve Türkiyede Entegre Kimyasal Yönetimine Yönelik Değerlendirmeler ve Öneriler: Anket Çalışması konulu yazıda;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıda; KimyasallarınYönetimi'nin; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması HakkındaYönetmelik (REACH), Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi HakkındaYönetmelik (CLP) ve bunların yanında oyuncakların, kozmetiklerin, biyositlerin, bitki koruma ürünlerinin,gıdaların, işyerlerindeki kanserojenlerin güvenliği ve çevre koruma mevzuatı gibidiğer pek çok mevzuat dahil olmak üzere kapsamlı bir çerçeveye sahip olduğu ifade edilerek tüm bileşenleriile birlikte entegre kimyasallar yönetiminin sağlanması için Entegre Kimyasallar Yönetimi konulu bir çalışmayapılacağı ve çalışmaya ilişkin anket hazırlandığı belirtilmektedir.


Bu kapsamda; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_LxIFIUOAgd2_gR8xh-iv1ejwi8zTE5ypskkgIAQAudIhkA/viewform?usp=sharing linkinde yer alan anketin 22 Ocak 2024 tarihinekadar doldurulması gerekmektedir.


BİLGİLERİNİZE SUNARIZ,
SAYGILARIMIZLA