İlan ve Duyuru
13 Şubat 2024 Salı 15:39

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından iletilen E-34221550-050.99-1604 sayılı,13.02.2024 tarihli TÜBİTAK Sipariş Ar-Ge Çağrısı Destekleri Hk. konulu yazıda;

TÜBİTAK'ın 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destekleme Çağrıları hakkında; 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14:00'te internet üzerinden bir webinar gerçekleştirilecektir. Webinara ilişkin duyuru ekte sunulmaktadır.,

TÜBİTAK ve TOBB işbirliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda Müşteri Kuruluş'un gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından Ar-Ge faaliyetlerine dönüştürülerek ticarileşebilir çıktılara ulaşılmasını desteklemek amacıyla 7,5 Milyon TL'ye kadar olan projelere hibe desteği sağlayan TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri Destekleme Çağrıları anlatılacak olup, webinar sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır

Webinara ;  http://webinar.tobb.org.tr linkinden katılabilirsiniz.

Tüm üyelere katılım ücretsizdir.