İlan ve Duyuru
8 Şubat 2024 Perşembe 13:22

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Üyelerimize duyurulmak üzere Borsamıza gönderilen yazıya istinaden;

TMO  stoklarında yer alan hububat (ekmeklik buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf) kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili, makarnalık buğday ve mısır ise  kullanıcısına peşin bedel mukabili serbest olarak 01 Şubat 2024 tarihinden itibaren satışa açılmıştır. Makarnalık buğday kullanıcısına (makarna, şehriye, bulgur ve irmik fabrikalarına),mısır kullanıcısına [kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et, yumurta) ve yem fabrikalarına] peşin bedel mukabili serbest olarak satılacaktır. Hububat satışlarımıza başvurular; ELÜS stokları için TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden, TMO depolarında bulunan stoklar için stokun bulunduğu Başmüdürlüklerimize elden gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ELÜS stoklarına başvuru yapacakların hem TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP),hem de TÜRİB' e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekmektedir. Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak ELÜS stokları (makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa, mısır ve yulaflar) şubat ayında platform üzerinden alınacak talepler doğrultusunda dağıtılacaktır. Satışa  açılan  tüm  ürünler  için  son  para  yatırma,  son  teslim  ve  Elüsler  için  takas  tarihleri  aşağıda belirtilmiştir.ELÜS Hububat Stokları (Başvuru Satış Platformu) ELÜS Stokları İçin Platform Talep Toplama Tarihi:02 – 13 Şubat 2024 Türib Takas Son İşlem Tarihi: 23 Şubat 2024 (dahil) TMO Deposunda Stoklu Hububat (Başvuru Başmüdürlüklere) Son Para Yatırma Tarihi: 23 Şubat 2024 (dahil) Ürün Son Teslim Tarihi: 29 Şubat 2024 (dahil) TMO  Elektronik  Satış  Platformu  üzerinden  dağıtımı  yapılacak  ELÜS  "makarnalık  buğday, ekmeklik  buğday, arpa, mısır  ve  yulaflar" takas  için Türib'e  gönderilecektir.  ELÜS  satışlarında  ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda yatırım hesabında eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. TMO  depolarındaki  stoklar  için  gelen  talepler bekletilmeden parasını yatıran ve aracını gönderen talep sahiplerine teslim edilecektir. Ofis hesaplarına alıcılar tarafından yatırılan ürün bedeli avans  niteliğinde  olup  yatırılan  parayı  karşılayacak  miktarda  veya  istenilen  ürün  kodunda  emtia bulunmaması  Kuruluşumuz +
+
tarafından taahhüt zorunluluğu doğurmayacaktır.  Yatırılan  ürün  bedeli siparişin kabulü anlamı taşımayacaktır.

Satışlardan istifade etmek isteyenler miktar limiti olmaksızın başvuru yapabilecektir. Peşin satışlarımızda alıcılardan peşin satış sistemi uygulama esasları ile ilgili ıslak imzalı belge alınacaktır. Satış esasları ile ilgili detaylı bilgilere www.tmo.gov.tr web adresinden ulaşılabilecektir