İlan ve Duyuru
9 Şubat 2024 Cuma 11:17

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından iletilen E-34221550-946.99-1422 sayılı, 08.02.2024 tarihli ve Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama-Borç Durum Belgesi konulu yazıda;

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama" uygulaması üzerinden, "Borç Durum Belgesi" temin edilebilmesini sağlayan teknik düzenlemenin yapıldığı bilgisi iletilmiştir.

eki;


ilgili kurumlara sunulmak üzere, muaccel hale gelmiş gümrük borç bilgisini gösterir “Borç Durum Belgesi”ni, bir diğer adıyla "Borcu Yoktur Yazısı" nı e-devlet üzerinden temin edebilmelerine yönelik teknik düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, yükümlülerin “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama” uygulaması üzerinden “Borç Durum Belgesi” temin edebilmelerine imkan sağlanmıştır. İfade edilmektedir.