besttourbooking.com
Kurumsal

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Anonim Şirketi: Teknoparklar, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.

“yaklaşık 4 bin 500 m2 kapalı alana sahip, 40 firmayı barındıran Samsun Teknopark’a Çarşamba Ticaret Borsası iştirakçi olarak bulunmaktadır.

https://www.samsunteknopark.com/