İlan ve Duyuru
28 Nisan 2023 Cuma 13:35

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza iletilen 27.04.2023 tarihli ve E-34221550-045.99-4846 sayılı yazıda; TOBB tarafından; ticari ve sınai faaliyetlerin devamlılığının sağlanması, milli servetin ve tasarrufların korunmasını teminen işletme faaliyetleri ve tesislerinin sigortalanması büyük önem arz ettiği, Diğer yandan, plastik, kimya, mobilya başta olmak üzere sigorta şirketleri tarafından yüksek riskli değerlendirilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların başta yangın ve 3. şahıs sorumluluk olmak üzere pek çok sigorta teminatını bulamadığı, işletmesine sigorta yaptıramadığı hususunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine çeşitli başvurular ulaşmakta ve konunun TOBB tarafından ilgili Kurumlara iletildiği ifade edilmektedir.

Yazıda belirtildiği üzere, "Bu çerçevede, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, yüksek ticari vesınai risklere teminat bulunamaması sorununun çözümüne yönelik yapılacak çalışmalar için Birliğimizden veritalep edilmekte olup, konuya ilişkin yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere, Birliğimizce hazırlananve https://anket.tobb.org.tr/#/anket/tobb-teminat-soru-formu linkinden erişilebilecek soru formunun, sigortateminatı bulamayan firmalarca doldurulması beklenilmektedir"


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,