İlan ve Duyuru
28 Nisan 2023 Cuma 13:40

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza iletilen 27.04.2023 tarihli ve E-34221550-611.04-4854 sayılı yazıda; TOBB tarafından

"Türkiye; tarafı olduğu Paris Anlaşması hükümleri gereğince Ulusal Katkı Beyanını, Birleşmiş Milletler İklimDeğişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Sekretaryası'na sunmakla yükümlüdür.Ülkemizin Güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanı hedefleri 15 Kasım 2022 tarihinde BMİDÇS 27. TaraflarKonferansı'nın Bakanlar Oturumunda ilan edilmiştir. Ayrıca, Nisan Ayında Birleşmiş Milletler İklimDeğişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası NDC siciline kaydedilmiştir.Bu kapsamda; 2015 yılında BMİDÇS'ye sunulan Niyet Edilmiş Ulusal Katkı Beyanı (INDC) referanssenaryosuna göre, 2030 yılı için artıştan %41 oranında azalış ile 695 milyon ton CO2 eşdeğeri emisyonhedeflenmiş ve tepe yılı olarak da 2038 yılı belirlenmiştir.Güncellenmiş Birinci Ulusal Katkı Beyanının İngilizce metnine https://iklim.tobb.org.tr/index.php/dokuman/336-ulusal-katki-beyani-nisan-2023 linkinden ulaşılmakta olup,Türkçe metin ekte sunulmaktadır."

ifadelerine yer verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İlgili ek;