İlan ve Duyuru
24 Ocak 2022 Pazartesi 14:53

Sayın üyemiz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)nın 11. Başvuru Çağrısı Kapsamında; bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve işlenmesi, paketlenmesi, arıcılık, arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi, zanaatkarlık, katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri desteklenmektedir. Bu kapsamda düzenlediğimiz TKDK 11. Çağrı Programı: Yatırımcı Görüşmeleri Tanıtım Toplantısı 25.01.2022 salı günü saat 12:00de Çarşamba Ticaret Borsası M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleşecektir. Üye Yatırımcıların toplantıya katılım sağlamasını rica ederiz.

Etkinliğin Tarihi : 25 Ocak 2022 Salı
Etkinliğin Saati : 12:00 / 15:00
Etkinliğin Yeri : Çarşamba Ticaret Borsası M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu
Tkdk 11. Çağrı Programı: Yatırımcı Görüşmeleri Tanıtım Toplantısı