İlan ve Duyuru
14 Haziran 2023 Çarşamba 14:47

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza iletilen E-34221550-045.03-5727 sayılı 24.05.2023 tarihli ve Deprem nedeniyle yapılacak olan bağış ve yardımlar hk. konulu yazıda;

AFAD, TOKİ ve TOBB'un bir protokol dahilinde yürütülecek kampanya kapsamında inşa ettirilerekAFAD'a teslim edilecek konutlar için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince ve Birliğe bağlı Oda ve Borsalarca açılacak banka hesaplarına gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince aktarılan bağış tutarlarının, söz konusu bağış tutarlarınınbanka hesaplarına yatırıldığı dönemde tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunduğu

Söz konusu bağış tutarlarının mükellefler tarafından TOBB ve TOBB'a bağlı Oda/Borsalarınhesaplarına aktarıldığının, gerekli açıklamayı içeren banka dekontlarıyla tevsik edilmesi gerektiğibelirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,