besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
2 Mayıs 2023 Salı 15:57

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza iletilen 28.04.2023 tarihli ve E-34221550-720-4910 sayılı yazıda TOBB tarafından; Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen, 23. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarının (CIFIT) 8-11 Eylül 2023 tarihlerinde Xiamen şehrinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, anılan fuar kapsamında sergi, forum ve yatırım teşvikine yönelik faaliyetlerin düzenleneceği ve bu çerçevede, ülkemizdeki şirketler, yatırım teşvik ajansları, kalkınma bölgeleri temsilcileri ve ticaret odalarının davet edildiği kaydedilmektedir.

ayrıntılı bilgilere www.chinafair.org.cn adresinden ulaşılabilmektedir

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,