besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
5 Haziran 2015 Cuma 11:38

Üye İlişkileri Politikası

Çarşamba Ticaret Borsası üyelerinin temenni , dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, bağlı bulunduğu yasalara uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak takip edildiği bir üye ilişkileri ve memnuniyeti sistemini taahhüt ederek , şeffaf ve hesap verilebilir ilkeleri doğrultusunda , çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmiştir.