besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
22 Mart 2024 Cuma 14:44

Tunus Ankara Büyükelçiliğinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilen 26.02.2024 tarih ve 91/2024 sayılı yazıda;

Uluslararası Gıda Fuarı Afrika'nın (IFSA 2024) 3-5 Temmuz 2024 tarihlerinde Tunus Kram FuarMerkezi'nde düzenleneceği bildirilmektedir.

Fuarla ilgili broşür ekte iletilmekte olup detaylı bilgi etkinliğin web sitesinde (ifsaafrica.com) yer almaktadır.