İlan ve Duyuru
14 Mayıs 2024 Salı 14:33

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından borsamıza iletilen İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan ve eklerinin birer örneği ilişikte yer alan yazıya atfen; Türkmenistan Denizcilik ve Nehir Taşımacılığı Ajansının (Türkmendenizderyayollary) açıklamasına ilişkin haberde, Türkmenbaşı Uluslararası Limanından her türlü transit kargoda %50 indirim uygulanacağının kaydedildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Türkmenistan Lojistik ve Ulaştırma Merkezinin (TULM) açıklamasından bahisle,ülkemizden Türkmenistan'a yapılacak ihracatın, Etrek istasyonu üzerinden çok modlu şekildegerçekleştirilebileceği iletilmekte olup, Türkmenistan tarafından yayınlanan tarife listeleri ekte sunulmaktadır.