İlan ve Duyuru
25 Haziran 2024 Salı 11:09

TOBB himayesinde yürütülmekte olan Türkiyenin Dijital Dönüşüm Platformu Akıllı KOBİ Platformu çalışmaları çerçevesinde, ülkemizde faaliyet gösteren KOBİlerin dijital dönüşümlerinin mevcut durumunu belirlemek ve kamu politikaları oluşturmak amacıyla Akıllı KOBİnin en büyük ölçekli ve kapsamlı anket çalışması başlatılmıştır.

Ankette dijital vizyon ve strateji, dijital lider, dijital kültür, dijital üretim, dijital teknoloji, dijital işgücü veçalışanların dijital yetkinliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. Anket sonucunda KOBİ'lerin dijitaldönüşümüne ilişkin bir rapor hazırlanacak, bu alandaki sorunlar tespit edilecek ve çözüm önerilerigeliştirilecektir. Ankete https://akillikobi.org.tr/kobilerin-dijital-donusumu adresinden katılımsağlanabilmektedir.

BİLGİLERİNİZE SUNARIZ,

SAYGILARIMIZLA.
Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Platformu Akıllı Kobi