İlan ve Duyuru
5 Nisan 2024 Cuma 10:13

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından borsamıza iletilen yazıda;

Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 13. Dönem Toplantısımünasebetiyle 25 Nisan 2024 Perşembe günü öğleden önce Birliğimiz ve DEİK işbirliğinde Ankara'daTürkiye-Kazakistan İş Forumu düzenlenecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın OljasBektenov'un teşrifleri ile Birliğimiz merkezinde (TOBB İkiz Kuleler) gerçekleştirilmesi planlanan söz konusuİş Forumuna, kamu kurum ve kuruluşları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının katılımıöngörülmekte olup, iş forumunda iki ülke arasındaki iş ve yatırım imkânlarının değerlendirilmesibeklenmektedir.

İş forumu programı ve Kazak tarafı katılımcı listesi bilahare iletilecektir. Bahse konu etkinliğe katılmak isteyenfirma ve kurum temsilcilerinin https://anket.tobb.org.tr/#/anket/turkiye-kazakistan-is-forumu bağlantıda yeralan kayıt formunu 22 Nisan 2024 saat 12:00'e kadar doldurmaları gerekmektedir.


Ayrıntılı bilgi için:
TOBB: Anara Daylan,
Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü
Tel.: 0312 218 22 23
E-posta: anara.daylan@tobb.org.tr

DEİK:Elnur Osmanov,
İş Konseyleri Koordinatörü
Tel.: 0212 339 50 67
E-posta: eosmanov@deik.org.tr