İlan ve Duyuru
12 Haziran 2024 Çarşamba 14:25

Ticaret Bakanlığından alınan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından borsamıza iletilen 10.06.2024 tarihli ve 97687262 sayılı ilgili yazıda;

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı (TTA) Tadil Eden Protokol'ün onaylanmasına ilişkin bilgi verilmiş olup, Ek Protokol'ün 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla; Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması’nı (TTA) Tadil Eden Protokol’ün onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın 25 Mayıs 2024 tarihli ve 32556 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı aktarılarak bahse konu Protokol kapsamında tarafların yasal gerekliliklerini ve prosedürlerini tamamladığı ve Ek Protokol'ün 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Söz konusu karara ilişkin olarak anılan ülke ile işbirliği yapan üyelerinize e-posta ile bilgilendirme yapılmasının ve ilave bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz (baku@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

BİLGİLERİNİZE SUNARIZ,
SAYGILARIMIZLA.