besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
12 Mart 2024 Salı 09:19

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye 100 Firmaları Sektör Meclisleri Kadın-Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri OSBÜK tarafından iletilen E-34221550-600-2579 sayılı 11.03.2024 tarihli ve TRABİS: TR Uzantılı Alan Adı Tahsisleri konulu yazıda;

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'ndan TOBB'a iletilen duyuruda ülkemizde hâlihazırda tahsisigerçekleştirilen gov.tr, com.tr, org.tr vb. yapısındaki alan adlarına ek olarak, daha kısa ve daha avantajlı olan".tr" (örn. tobb.tr) yapısındaki alan adlarına sahip olunabileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla Hali hazırda aşağıda listelenen uzantıları içeren alan adlarına, yalnızca ".tr" uzantılı alan adıtahsislerinde öncelik tanınacaktır. (örneğin ziraatbank.com.tr sahibi ziraatbank.tr için başvuru yapabilir)

"kep.tr", "av.tr", "dr.tr", "com.tr", "org.tr", "net.tr", "gen.tr", "web.tr", "name.tr", "info.tr","biz.tr", "tv.tr", "bbs.tr", "tel.tr"

Bu kapsamda 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren 14 Mayıs 2024 tarihine kadarki üç aylık süreçte başvurularalınacak ve 14 Mayıs 2024 ile 14 Haziran 2024 arasında tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir

Detaylı bilgiye https://www.trabis.gov.tr/info/a.tr adresinden ulaşılabilmektedir.