İlan ve Duyuru
3 Nisan 2024 Çarşamba 16:52

Birliğimiz iştiraklerinden TOBB MEYBEM A.Ş tarafından gönderilen ve ekte takdim edilen yazıda MEYBEMin ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere yetkilendirildiği ve bu yetkilendirme kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam ettiği ifade edilmektedir.

İştirakin, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüme uyum kapsamında 2023 yılı son çeyreğinde atık ve geridönüşüm alanında kapsam genişlettiği de ifade edilen yazıda; şirketin 81 ilde faaliyetlerini sürdürdüğübelirtilmiştir.

Yazıda devamla, gerek Oda ve Borsalar gerekse de firmalardan gelen talepler doğrultusunda; iştirakimizin TSEN ISO 14064-1 standardı olan gönüllü alanda (organizasyon düzeyinde) beyan edilen sera gazıemisyonlarının doğrulanması alanında akredite olduğu ve doğrulama faaliyetlerine başladığı bildirilmektedir.

Sürece dair bilgi almak isteyen Üyelerimizin MEYBEM Kalite Yönetim Temsilcisi ve Sera Gazı DoğrulayıcısıYeşim Özgen ile (yozgen@meybem.com.tr; 0312 218 26 38) irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir.

BİLGİLERİNİZE SUNARIZ,
SAYGILARIMIZLA.