İlan ve Duyuru
9 Mart 2022 Çarşamba 13:07

TMO Samsun Baş Müdürlüğünden alınan bugünkü yazıda, 2021 yılı mahsulü Giresun Kalite ve Levant Kalite kabuklu fındıklar % 50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde 39,00 TL./Kg fiyattan, 07 Mart tarihinden itibaren serbest satışa açılacaktır.

Tmo'dan Kabuklu Fındık Satışı

Trabzon Başmüdürlüğünde bulunan Levant kalite (7120) 5.000 ton, Ordu Başmüdürlüğünde bulunan Levant Kalite (7120) 4.000 ton, Samsun Başmüdürlüğünde bulunan Levant Kalite (7120) 3.000 ton ve Giresun Başmüdürlüğünde bulunan Giresun Kalite (7110) 3.100 ton olmak üzere toplam 15.100 ton ürün2021 Mahsulü kabuklu fındık satışa açılmıştır.

İlgilenen üyelerimizin TMO Baş Müdürlükleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.


Satışlar aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır; Satış fiyatları, %50 sağlam iç fındık esasına göre belirlenmiş olduğundan teslimat sırasında, vasıta bazında alınacak numuneden 3 analiz yapılarak ortalaması alınarak ortalamalar üzerinden ilgi talimatta yer alan Kabuklu Fındık Satış Baremi uygulanarak satış fiyatı belirlenecektir.

1.Satışlar peşin bedelle yapılacaktır. Peşin protokollü satışlarımız olmayacaktır.

2.Firmaların satın almak istedikleri kabuklu fındık miktarına karşılık gelen bedeli almak istedikleri Başmüdürlük banka hesaplarına yatırmasına müteakip teslimata başlanacaktır.

3.Kabuklu fındık satın almak isteyen firmalara ekte yer alan Taahhütname (Ek-2) imzalatılacaktır.

4.Satış sonunda, TMO lehine oluşabilecek ilave fark tutarı (mal bedeli+KDV, borsa tescil ücreti) tahsil edilmeden teslimata devam edilmeyecektir. Teslimatın tamamlanmasını müteakip hesap tasfiyesinde yapılacaktır.

5.Bir depoya birden fazla firmadan talep gelmesi durumunda firmalar arasında eşit oranda teslimat yapılacaktır.#fındık #kabuklufındık #tmo #çtb #çarşambaticaretborsası #çarşambatb #karadeniz