besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
26 Temmuz 2022 Salı 11:58

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerin 6 Haziran ile 1 Eylül arasında Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) yapacağı buğday ve arpa satışlarına verilecek TMO alım primi desteği belirlendi.

Tmo Prim Destekleri Belirlendi

Kapsam dahilindeki üreticilerin TMO'ya yapacağı buğday satışına kilogram başına 1 TL, arpa satışlarına ise kilogram başına 0.5 TL (50 kuruş) TMO alım primi desteği verilecek.

2022 Desteklerinde Yeni Model Uygulamaları

Bu yıl üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre belirlenen verim değerlerinin maksimum iki katı kadar ve alım satım belgesinde yer alan miktar esas alınarak destekleme ödemesi yapılacak.

2022 üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı bulunan ve desteklerden faydalanmak isteyen çiftçilerin en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar ürünlerini TMO'ya satarak, son müracaat tarihi olan 16 Eylül 2022 tarihine kadar ÇKS'de kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine alım satım belgeleri ile başvuruda bulunmaları gerekecek.

Bu desteklerden yararlanan üreticiler, bakanlık tarafından 2022 yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılacak. Ödemeler, bütçe imkanları dahilinde 2022 yılı içinde Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden yapılacak.


İlgili Resmi Gazete Kararı;