besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
20 Şubat 2023 Pazartesi 09:58

Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından tarafımıza gelen Peşin Hububat Satışları konu yazıda;

Kuruluşumuz tarafından yapılan satışlarda; makarna, bulgur, şehriye, un ve yem  fabrikaları için 2023  Şubat  ayından  itibaren  firmaların  2022  fiili  tüketimlerinin  kullanılacağı  bildirilmişti.  Yaşanan deprem  felaketinden  dolayı  belirtilen  sektörlere  ait  firmalar  2023  Şubat  ayı  satışları  için  temin edebilmeleri  durumunda  2022,  temin  edilememesi  durumunda  2021  yılı  fiili  tüketimlerini kullanabileceklerdir. Bilindiği  üzere  un  satış  fiyatını  fabrika  teslimi  peşin  azami  325 TL/Çuval  taahhüt  eden  un fabrikalarına aylık fiili tüketimlerinin %60'ına kadar ekmeklik buğday tahsisi yapılmaktadır. 2023 Şubat ayı için geçerli olmak üzere  un  satış  fiyatını  fabrika  teslimi  peşin  azami  325 TL/Çuval taahhüt eden un  fabrikalarına  (2022 veya 2021) aylık  fiili tüketimlerinin tamamı (%100'ne) kadar ekmeklik buğday satışı yapılacaktır. Un fabrikalarının TMO Elektronik Satış Platformundan ibraz etmeleri  gereken  fatura miktarı aylık  fiili tüketimlerinin  1,358'e  bölünmesi  neticesinde  bulunan miktar olacaktır. Bu miktardan daha az un faturası ibraz edilen firmalara giriş yaptıkları fatura miktarı ile orantılı olarak kısmi tahsis yapılacak ve bu firmalar bir sonraki ay satışlarından yararlanacaktır. Firmalar tarafından ibraz edilen  faturalarda sahtecilik ve usulsüzlük yapıldığının tespiti halinde, tespit edilen  fatura miktarının  buğday  karşılığının  fiyat  farkı  (Ürün  kodu  başabaş  satış maliyet  fiyatı  - Ürün satış fiyatı)+ (KDV ve Borsa Hariç)  ve aradaki fiyat farkının ödeme tarihine kadar gecikme faizi ile  birlikte  tahsil  edilerek  söz  konusu  firma  2 (iki) yıl süresince  TMO  satışlarından yararlandırılmayacaktır" ifadelerine yer verilmiştir.

Un  fabrikalarının  2023  Şubat  ayı  için,  01  Şubat  –  09  Şubat  2023  tarihleri  arasında  www.tmo.gov.tr adresindeki  TMO  ELEKTRONİK  SATIŞ  PLATFORMU üzerinden fiyat taahhütnamesi verme süresi 17 Şubat 2023'e,

2023 Ocak ayı için taahhüt veren un fabrikalarının TMO Elektronik Satış Platformundan son fatura ibraz tarihi 17 Şubat 2023'e,

Un fabrikalarının 2022 Aralık ayı ekmeklik buğday tahsisleri için para yatırma son tarihi 24 Mart 2023'e, son ürün teslim tarihi 31 Mart 2023'e, Türib son işlem tarihi 24 Mart 2023'e,

Makarna, bulgur ve şehriye fabrikalarının;

2023 Ocak ayı makarnalık buğday tahsisleri için son ürün teslim tarihi 24 Mart 2023'e,
2023 Şubat ayı makarnalık buğday satışları için başvuru süresi 17 Şubat 2023'e, para yatırma son tarihi 24 Mart 2023'e, son ürün teslim tarihi 31 Mart 2023'e, Türib son işlem tarihi 24 Mart 2023'e,

Besici ve yetiştiricilerin 2023 Ocak ve Şubat arpa tahsisleri için para yatırma son tarihi 24 Mart 2023'e, son ürün teslim tarihi 31 Mart 2023'e,

Yem fabrikalarının 2023 Şubat ayı arpa satışları için başvuru süresi 17 Şubat 2023'e, para yatırma son tarihi 24 Mart 2023'e, son ürün teslim tarihi 31 Mart 2023'e, Türib son işlem tarihi 24 Mart 2023'e, uzatılmıştır.