besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
16 Haziran 2023 Cuma 12:18

Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) resmi web sitesinde yer alan kamuoyu duyurusunda Toprak Mahsülleri Ofisi stoklarında bulunan kabuklu fındıklardan yaklaşık 33 bin tonluk kısmının 13.06.2023 itibariyle serbest satışa açıldığı duyurulmuştur.

Tmo Kabuklu Fındık Satışları Devam Ediyor
Yapılan açıklamada," Kurumumuz stoklarında bulunan kabuklu fındıklardan yaklaşık 33 bin tonluk kısmı 13.06.2023 itibariyle serbest satışa açılmıştır.


2022 mahsulü; Trabzon Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 3.000 ton levant kalite ile 2.840 ton sivri kalite, Kocaeli Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 5.000 ton levant kalite, Ordu Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 7.000 ton levant kalite, Samsun Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 8.000 ton levant kalite kabuklu fındıklar %50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde serbest olarak satışa açılmış olup satış fiyatlarımız;

Levant kalite kabuklu fındıklar için 68,00 TL/Kg,

Sivri kalite kabuklu fındıklar için    65,00 TL/Kg,

olarak uygulanacaktır.

Kocaeli Başmüdürlüğünden satışa açılan 7.000 ton 2021 mahsulü levant kalite ürünlerin satışında %8 indirim yapılacaktır.

Numune talep edilmesi halinde KDV dâhil 75,00 TL/Kg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde karşılanacaktır.

Talep sahiplerinin ürün almak istedikleri Başmüdürlüğümüze müracaatta bulunması gerekmektedir.

Satışlar; Trabzon, Ordu, Samsun ve Kocaeli Başmüdürlüklerince yapılacaktır.

Satışlar ile ilgili detaylı bilgi almak için aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile irtibata geçilebilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İRTİBAT TELEFONLARI

Samsun Başmüdürlüğü

Ordu     Başmüdürlüğü

Giresun Başmüdürlüğü

Trabzon Başmüdürlüğü

Kocaeli  Başmüdürlüğü

Ankara  Başmüdürlüğü

0 362 445 16 33

0 452 777 44 00

0 454 225 52 50

0 462 321 47 06

0 262 229 99 56

0 312 591 40 50