İlan ve Duyuru
2 Şubat 2023 Perşembe 10:38

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan açıklamada; Tarımsal ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan kabuklu fındık ihracatının kesintiye uğramaması ve piyasaların düzenlenmesi ile birlikte ülkemiz ve bölge ekonomisine katkı sağlamak için Kurumumuz stoklarında bulunan kabuklu fındıkların bir kısmı satışa açılmıştır ifadelerine yer verilmiştir.

Tmo Kabuklu Fındık Satışları Başladı
Samsun ve Kocaeli Başmüdürlükleri Stoklarında bulunan 2021 yılı mahsulü 20.000 ton levant Trabzon ve Ordu Stoklarında bulunan 2022 yılı mahsulü 5.000 ton levant kalite kabuklu fındıklar ve Giresun Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 2022 yılı mahsulü 3.000 ton Giresun kalite kabuklu fındıklar %50 sağlam iç fındık esasına göre KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde talep toplama yöntemi ile satışa açılmış olup satış fiyatları;

2021 mahsulü Levant kalite kabuklu fındıklar için 58,00 TL/Kg,

2022 mahsulü Levant ve Giresun kalite kabuklu fındıklar için 61,00 TL/Kg, olarak uygulanacaktır.

Numune talep edilmesi halinde KDV dâhil 65,00 TL/Kg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde karşılanacaktır.


Firmalar talep ettiği ürün miktarına karşılık gelen bedelin %10’unu TMO hesaplarına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte 07.02.2023 tarihi mesai bitimine kadar ürün almak istedikleri Başmüdürlüğümüze yazılı olarak müracaatta bulunacaklardır.

Satışlar; Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Kocaeli Başmüdürlüklerince yapılacaktır.


Detaylı Bilgi için; https://www.tmo.gov.tr/kurum-haber/658/kamuoyu-duyurusu adresini ziyaret edebilirsiniz.