besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
10 Mayıs 2022 Salı 10:42

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan duyuruda Mart ayında başlayan kabuklu fındık satışlarına Mayıs ayında da devam edileceği belirtilmiştir.

Tmo Kabuklu Fındık Satışına Mayıs Ayında Da Devam Ediyor

Ordu, Samsun ve Kocaeli Başmüdürlükleri stoklarında bulunan 20 bin ton 2021 yılı mahsulü Levant Kalite kabuklu fındıklar serbest satışa açılmıştır.

Satış fiyatları; Nisan ayı satış fiyatı Mayıs ayında da geçerli olup %50 sağlam iç fındık esasına göre peşin bedel mukabilinde ilave nakliye ve maniplasyon dâhil, KDV hariç olmak üzere, Levant Kalite için 41,00 TL/kg’dır.


Numune talep edilmesi halinde KDV dâhil 50,00 TL/kg fiyattan en az 5 kg olacak şekilde karşılanacaktır.


Satışlar; Ordu, Samsun ve Kocaeli Başmüdürlüklerince yapılacaktır.

Bilgi İçin; https://www.tmo.gov.tr/kamuoyu-duyurulari/797/kabuklu-findik-satislarimiz-devam-etmektedir