İlan ve Duyuru
25 Ocak 2024 Perşembe 15:44

Samsun Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Borsamıza iletilen yazıda; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan 24.07.1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği, 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği, 11.10.2019 tarih 30915 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği uyarınca ölçü ve ölçü aletlerinin başvuru müracaatlarının başladığı ve başvuruların 01 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar devam edeceği belirtilmiştir.

Başvuru müracaatlarının nerelere yapılacağına dair duyuru metni ekte iletilmiştir.