İlan ve Duyuru
13 Ocak 2021 Çarşamba 16:51

24.11.2021 tarihli ve 3205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İle Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler İle Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar 25.11.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu düzenleme kapsamında gerçekleştirilecek olan yeni uygulamalara ilişkin TARSİM tarafından hazırlanan bilgiler diğer sayfalarda yer almaktadır.

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

 

1. Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde “sıcak hava zararı” olarak teminat kapsamında

2. Pamuk ürünü, “yağmur riskinin” neden olacağı miktar kaybına karşı teminat kapsamında

3. Ayçiçeği ürünü “kuş zararı” riskinin neden olduğu miktar kaybına karşı teminat kapsamında.

4. İlçe bazlı Kuraklık Verim Sigortası Uygulamasından Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Uygulamasına geçildi.

5. Aynı ürün ve ada parselde, Bitkisel Ürün Sigortası ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası bulunan üreticilerin son yapılan poliçeleri üzerinden “%5 Çift Poliçe İndirimi” uygulamaya alındı.

6. Bitkisel Ürün Sigortasında dolu paket riskleri “Kıdemli Hasarsızlık İndirimi” oranları hasarsız geçen 1.yıl için %5’ten %10’a, 2.yıl i.in %15’ten &20’ye, 3.yıl için %25’ten %30’a çıkarıldı.

7. Bitkisel Ürün Sigortasında don paket riskleri “Kademeli Hasarsızlık İndirimi” oranı hasarsız geçen 1.yıl için %5’ten %10’a, çıkarıldı. Yeni bir uygulama olarak 2.yıl için %20 oranında hasarsızlık indirimi uygulamaya alındı.

8. Dijital Tarım Pazarı sistemine kayıtlı üreticilere %5 ve bu sistem üzerinden sözleşmeli üretim yapan çiftçilere %10 indirim uygulanmaya başlandı.

9. Sera Sigortasında hasar sonrası oluşabilecek “Enkaz

Kaldırma Masrafları” teminat kapsamına alındı.

 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

 

1. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında, geniş kapsamlı tarifelerde geçerli olmak üzere, sigortalanabilir nitelikteki hayvan sayısı 1-10 aralığında olan Küçük Aile işletmelerinde %15 oranında indirim uygulanmaya başlandı.

2. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, isteğe bağlı ek teminat olarak verilen “Terör Teminatı” nın kapsamına, Grev, Lokavt ve Halk Hareketi riskleri ilave edildi.

3. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında hasarsızlık indirim oranı %30’a kadar yükseltildi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

 

1. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında, geniş kapsamlı tarifelerde geçerli olmak üzere, sigortalanabilir nitelikteki hayvan sayısı 1-50 aralığında olan Küçük Aile işletmelerinde %10 oranında indirim uygulanmaya başlandı.

2.  Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında hasarsızlık indirim oranı %30’a kadar yükseltildi.

 

KÜMES HAYVAN HAYAT SİGORTASI

 

 

1. Kümes Hayvanları Hayat Sigortalarında, geniş kapsamlı tarifelerinde poliçe süresi 12 aylık olan yeni Broiler tarifesi uygulamaya alındı.

2. Kümes hayvanları tarife fiyatlarında indirim yapıldı.

 

SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI

 

 

1. Su Ürünleri Hayat Sigortası tarife fiyatlarında ve müşterek sigorta oranlarında indirim yapıldı.

 

ARICILIK SİGORTASI

 

1. Arıcılık Sigortasında, mevcutta sabit ve gezginci arıcılık olarak iki farklı tarife fiyatı ile yapılan uygulama kaldırılarak, Arıcılık Sigortası olarak tek tarife altında toplandı.

 

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar