İlan ve Duyuru
1 Şubat 2022 Salı 14:52
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen açıklamada Sanayi Tesislerinde yapılan elektrik kesintilerinin sebebi ; “Pandemi sonrasında ekonomik toparlanma ile birlikte yükselen sanayi üretimi ve küresel ısınma nedeniyle alternatif kaynaklardan üretilen enerjinin azalması tüm dünyada enerji tedarik sisteminde sorunların oluşmasına sebep olmuştur.
Ülkemizin en önemli doğalgaz tedarikçilerinden İran’dan gelen doğalgaz hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle doğalgaz arzındaki azalma hem doğalgaz hem de elektrik tüketiminin planlama dahilinde azaltılma gereğini ortaya çıkarmıştır. 


Bu nedenle sanayi kuruluşlarımızın doğalgaz ve elektrik kullanımında kesinti ihtiyacı hasıl olmuştur.
Bakanlığımız konuyla ilgili paydaşlar ile süreci yakından takip ederek gerekli çalışmaları yapmış, kesinti planlaması yapılmış ve aboneler bilgilendirilmiştir.” olarak belirtilmiştir.
Bu bağlamda, sanayicilerimizin ihtiyaç duyması halinde yabancı muhataplarına iletmeleri için hazırlanan resmi mektup; 


Due to an unexpected technical problem encountered at the major natural gas pipeline, Iranian gas supply has been stopped for 10 days. Due to the fact that Iran is Türkiye's one of the most significant natural gas suppliers, there has been a noteworthy decrease in Türkiye's natural gas supply. Due to this "force majeure" event the Ministry of Energy and Natural Resources has imposed the energy consumption restrictions on industrial enterprises across all cities of Türkiye. As a result of this supply shortage problem, almost all industrial companies had to stop or significantly decrease their production during this I0-day period. Respectfully submitted to your attention for due action.

REPUBLİC OF TÜRKİYE MINISTRY OF INDUSTRY AND TECHONOLOGY