İlan ve Duyuru
2 Ocak 2023 Pazartesi 09:20

Orta Karadeniz kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Borsamıza iletilen 29.12.2022 tarih ve E-010.07.02-2586 sayılı yazıda; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2022 Yılı İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Programı (TR83/22/İGA) ve 2022 Yılı Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programı (TR83/22/TİM) belirtilmiştir.

OKA tarafından; "2022 Yılı İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Programıyla TR83 Bölgesinde ihracatın artırılması, işletmelerin ürün yerlileştirmeye yönelik üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımlarla genç istihdamının artırılması hedeflenmekte olup, programa imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'ler başvuru yapabilecektir. 2022 Yılı Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programında ise KOBİ niteliği taşıyan Turizm işletme belgeli veya belediye işletme belgeli konaklama tesisleri başvuru yapabilecek olup, programla konaklama tesislerinin modernizasyonu ve dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir.        13 Şubat 2023 tarihine kadar başvuruya açık olacak söz konusu destek programları kapsamında işletmeler tarafından sunulacak projelerin sayı ve kalitesinde programa yönelik yapılacak tanıtım faaliyetlerinin önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. 2022 Yılı İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Programına ilişkin olarak 6 Ocak 2023 Cuma günü saat 10:00'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısının ilgili paydaşlarınıza/üyelerinize duyurulmasını arz ederim" ifadelerine yer verilmiştir.   

Bilgilendirme Toplantısı Katılım Linki; https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvcOCqpzMiGt3HA0kLirAnbNW8i6vRF7q1 

Detaylı Bilgi İçin; https://oka.ka.gov.tr/