besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
22 Mart 2024 Cuma 15:21

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilen yazıda;

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika veTürkiye'de Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektöründe Durum Tespiti Konusunda Kapasite Geliştirme Programıiçin eğitim imkanından bahsedilmektedir. E-postada OECD'nin bu daveti Mısır, Ürdün, Fas, Tunus veTürkiye'de hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler için planladığı, eğitimin tümtedarik zinciri boyunca her boyutta ve türde şirketi kapsadığı ayrıca ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, ilgilenen işletmeler ve iş dernekleri temsilcilerinin 30 Nisan 2024 tarihine kadar aşağıdakibağlantı adresi üzerinden kayıt oluşturmaları gerektiği belirtilmiştir.

Bağlantı adresi: bit.ly/4a4pCDK