İlan ve Duyuru
1 Temmuz 2024 Pazartesi 14:08

Ticaret Bakanlığının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilettiği 27.06.2024 tarih ve 98130227 sayılı yazıya istinaden Morityustaki ihale ilanlarına ilişkin duyurunun belgeleri ekte yer almaktadır.