İlan ve Duyuru
18 Ocak 2024 Perşembe 13:32

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza iletilen E-34221550-611.99-620 sayılı, 17.01.2024 tarihli ve Kritik hammaddeler tüzüğü ve SKDM geçiş dönemi varsayılan değerleri hk. konulu yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından TOBBa iletilen yazılarda; Kritik Hammaddeler Tüzüğü ve SKDM Geçiş Dönemi Varsayılan Değerleri hakkında bilgi verilmektedir.

Kritik Hammaddeler Yasa taslağında, anılan hammaddelerin AB'nin yıllık tüketiminin en az %10'una karşılıkgelen kısmının AB'de üretilmesi, en az %40'ının AB'de işlenmesi ve en az %25'inin ise geri dönüşümden eldeedilmesi, her bir stratejik hammaddenin tüketiminin %65'inden fazlasının tek bir üçüncü ülkeden tedarikedilmemesi hedeflenmektedir.


Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ise, 1 Ekim 2023 ile 31 Aralık 2025 tarihleriarasını kapsayan geçiş dönemi boyunca ithal ürünlerde gömülü emisyonların belirlenmesi amacıylakullanılabilecek varsayılan değerlere ilişkin rehber yayınlandığı bildirilmektedir.

BİLGİLERİNİZE SUNARIZ,
SAYGILARIMLA