İlan ve Duyuru
25 Ocak 2024 Perşembe 12:08

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza iletilen E-34221550-250-927 sayılı 24.01.2024 tarihli Konteyner Takip Formu Geçerlilik Süresinin Uzatılması Hk. konulu yazıda;

Ticaret Bakanlığı nezdinde bulunulan girişimler neticesinde; 2024 yılında süresi biten/bitecekolan geçici ithalat rejimi altındaki konteynerlere ilişkin olarak üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için 2024yılında yapılacak süre uzatımı başvurularında ayniyet tespitinin sunulacak belgeler üzerinden yapılarak süreuzatımı yapılmasının uygun bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır.