İlan ve Duyuru
29 Kasım 2022 Salı 13:09

Üyelerimize Duyurulur; Kredi Garanti Fonu tarafından yapılan açıklamada, Kuruma 1inci madde kapsamında tahsis edilen kefalet limiti; Sulama Birlikleri, Sulama Kooperatifleri ve gerçek/tüzel kişi çiftçilerin işletme harcamalarına yönelik olarak gecikmiş tarımsal elektrik borçlarının ve/veya yeni tarımsal elektrik faturalarının finansmanı için tahsis edilmiştir ifadelerine yer verilmiştir.

Kgf Tarımsal Üretime Enerji Finansman Destek Paketi

Kefalet üst limiti: 8 milyar TL

Kefalet oranı: KOBİ / KOBİ DIŞI %80

Faiz/Kar payı oranı: Banka/KGF komisyonu: %0,35 / %0,35


Yararlanıcılar, kredi kullanım tarihi itibarıyla gecikmiş tarımsal elektrik borçları ve/veya paketin kullandırım tarihine kadar olan yeni tarımsal elektrik faturaları için destekten faydalanabilecektir.

•Gecikmiş tarımsal elektrik borcu bulunan yararlanıcılar için tahsis edilen işletme kredisi, doğrudan borcun bulunduğu elektrik dağıtım şirketine ödenecek olup, işletme kredisine çevrilerek vadelendirilecektir.

•Yeni tarımsal elektrik faturası ödemeleri ise kredi verenin çıkarmış olduğu otomatik ödeme talimatı şeklinde çalışacak kredi ürününe uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

•Program Bitiş Tarihi : 31.12.2022Referans ve kaynak: Kredi Garanti Fonu

Detaylı bilgi için; www.kgf.com.tr