besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
28 Ekim 2022 Cuma 13:10
Üyelerimizden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleriyle Kredi Garanti Fonu tarafından KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının asgari %30'u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması amacıyla "İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi" yayınlanmıştır.

Destek paketi kapsamında;
- KOBİ'ler için kefalet üst limiti 35 Milyon TL,kredi üst limiti 46,6 Milyon TL,
- KOBİ dışı işletmeler için kefalet üst limiti 150 milyon YL, kredi üst limiti ise 200 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Kredi vadesi azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere en fazla 36 olarak gerçekleşecektir. Yararlanıcının kredi başvuru tarihi itibarıyla kefalete konu konut projesinin tapu kaydına göre kendisine ait veya noter tarafından düzenlenen taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre payına düsen arsa bölümünün veya konutların en az %20'sini satmamış ya da satış vaadinde bulunmamış olması gerekmektedir. Satış yapılmamış konutlar için finansman desteği sağlanacaktır. İnşaat projesine konut başına azami 500.000 TL kredi kullandırılabilecektir.


İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi

Yararlanıcının kredi başvuru tarihi itibarıyla kefalete konu konut projesinin tapu kaydına göre kendisine ait veya noter tarafından düzenlenen taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre payına düşen arsa bölümünün veya konutların en az %20’sini satmamış ya da satış vaadinde bulunmamış olması gerekir. Satışı yapılmamış konutlar için finansman desteği sağlanacaktır.
• Kefalete konu konut projesinde inşaat şirketinin kendisine ait arsa bölümü veya konut olması koşulu aranır. Ancak arsa bölümü ya da konut adedi kriteri bulunmamaktadır.
• İnşaat projesine konut başına azami 500.000 TL kredi kullandırılabilecektir.
• Program Bitiş Tarihi : 31.12.2022

KOBİ ve KOBİ Dışı inşaat firmalarının, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında; kredi başvuru tarihinden azami 30 iş günü önce, yapı denetim kuruluşlarınca tespit edilen ve İlgili İdare tarafından onaylanan seviyeye göre asgari %30’u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması amacıyla tahsis edilmiştir.

Referans ve kaynak: Kredi Garanti Fonu

Detaylı bilgi için; www.kgf.com.tr