besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
11 Kasım 2022 Cuma 13:10
Kgf Destek Kredisi Iı. Dönem
Üyelerimize Duyurulur;

Kredi Garanti Fonu tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzca Bankalardan yoğun bir şekilde alınan kefalet limiti taleplerini karşılayabilmek ve KOBİ’lere sağlanan desteğin devamlılığını temin etmek amacıyla, Kurumumuz özkaynaklarından verilmek üzere daha önce ayrı bir paket olarak oluşturulan KGF Destek Kredisi 2 programının ikinci dönemi, ilk dönem dahil toplam kredi hacmi 6,25 Milyar TL olacak şekilde devreye alınacaktır" ifadelerine yer verilmiştir.


•Program kapsamındaki kefalet talepleri sadece TL para cinsinden yapılacaktır.•Bu program kapsamında, portföye dahil edilme süresinin sonu olan 30.06.2023 tarihinden sonra kredi kullandırılmayacaktır.

📌Kefalet Limiti
5 milyar TL

📌Kefalet Oranı;
%80

📌Kredi üst limiti
6,25 milyar TL

📌KGF Komisyon;
%1,5

Referans ve kaynak: Kredi Garanti Fonu

Detaylı bilgi için; www.kgf.com.tr