İlan ve Duyuru
17 Kasım 2014 Pazartesi 11:34

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner YILDIZın eşbaşkanlığında 27-29 Kasım 2014 tarihinde Podgoricada, Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 3. dönem toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahse konu ülke ile ticari ve Ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik iş birliği imkanları, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikilik ilişkilerde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer konular ile toplantı sonunda imzalanacak protokolde yer alması talep edilen hususarın en geç 17/11/2014 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gulsen.kocabas@tobb.org.tr. iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.