besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
23 Aralık 2022 Cuma 17:05

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Borsamıza iletilen 22.12.2022 tarih ve E-34221550-050.99-13473 sayılı yazıda; TOBB organizasyonunda 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14:00te internet üzerinden İşyerleri için Afet Farkındalık Eğitimi düzenleneceği belirtilmiştir.

Eğitim programına ilişkin davet ekte sunulmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde internet üzerinden gerçekleştirilecek olan eğitimde afetler kapsamında işyerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışlar anlatılacak, eğitim sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ek; Davet