İlan ve Duyuru
5 Haziran 2015 Cuma 11:37

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

- İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,

- Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak,

- Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek,

- Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,

- Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül uygulamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,

- Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak, - Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak, - Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak,

- İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmektir. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun 27/05/2015 tarih ve 73 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.