besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
11 Ocak 2019 Cuma 11:54

Anılan düzenlemenin uygulanmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kabul edilerek 01/01/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girilmiştir.

İlgili yazı ektedir.