besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
1 Ekim 2021 Cuma 09:36

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 10. Kalkınma Planında hedeflenen amaçlara ulaşılması adına yapılan İsrafın Azaltılması ve Mükerrer Tüketimin Önlenmesi bileşeni kapsamında hazırlanan çalışma ekte yer almaktadır.

Gıdanı İsraf Etme, Ekmeğini Çöpe Atma!
Gıdanı İsraf Etme, Ekmeğini Çöpe AtmaGıdanı İsraf Etme, Ekmeğini Çöpe AtmaGıdanı İsraf Etme, Ekmeğini Çöpe Atma