İlan ve Duyuru
17 Kasım 2014 Pazartesi 11:33

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 56. maddesinin (g) bendine istinaden hazırlanarak, Birlik Yönetim Kurulunun kararı uyarınca 30/03/2007 tarihinde yürürlülüğe konulan Yurt içinde Fuar düzenlenmesine dair usul ve esaslar da bazı hükümlere açıklık getirilmiş ayrıca, ekleme ve değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu dzenleme, Birlik yönetim Kurulu'nun 03/11/2014 tarihli 94 sayılı kararına istinaden 01/01/2015 tarihinde yürülülüğe girecek olup, yeni esasların tam metnine http://tobb.org.tr/FaurlarMudurlugu/Sayfalar/FuarlarMevzuat,php adresli internet sayfasından ulaşmak mümkündür.