besttourbooking.com
İlan ve Duyuru
28 Eylül 2021 Salı 15:23

Türkiye Cumhuriyeti Samsun İcra Dairesi Müdürlüğünün yapmış olduğu bilgilendirme doğrultusunda Çarşamba Ticaret Borsası bünyesinde faaliyet gösteren ticarethanelere duyurulur

İlgili yazıya istinaden ekte gönderilen satış ilanı, Borsa bünyesinde faaliyet gösteren ticarethanelerin bilgisine sunulmaktadır.